1 Nativity of Our Lord - www.sfnativity.orgHOLY MASSES


Sunday 9:15 am Readings and choir songs in Croatian & Slovenian, Mass in English.

Sunday 10:30 am Polish language Mass.

SACRAMENTS

SACRAMENT OF RECONCILIATION
Before the Mass and anytime upon request.

SACRAMENT OF BAPTISM
Please contact priest one month in advance.

SACRAMENT OF MATRIMONY
Intentions must be announced 6 months in advance.

VISITING OF THE SICK
Every first Friday and on request.

ROSARY

Sunday 8:45 am Decades in English, Croatian & Slovenian, before the 9:15 am Mass.
SVETE MISE


Nedjeljom 9:15 am Čitanja i zborno pjevanje na hrvatskom i slovenskom jeziku; većinom na engleskom jeziku.

Nedjeljom 10:30 am Misa na poljskom jeziku.SAKRAMENTI

SAKRAMENAT POMIRENJA
(Ispovijed): Prije Mise i po potrebi.

SAKRAMENAT KRŠTENJA
Molimo, javite se svećeniku mjesec dana unaprijed.

SAKRAMENAT VJENČANJA
Molimo, javite se svećeniku, šest mjeseci unaprijed.

BOLESNICI
Svaki Prvi Petak i po potrebi.

KRUNIČA

Nedjeljom 8:45 am Prije Mise.SVETE MAŠE


Nedelja 9:15 am Sveta maša v angleškem jeziku. Berila in petje v slovenskem in hrvaškem jeziku.

Nedelja 10:30 am Sveta maša v poljskem jeziku.ZAKRAMENTI

ZAKRAMENT SPRAVE
Pred mašo in kadarkoli na vašo prošnjo.

SVETI KRST
Prosim, obvestite duhovnika en mesec prej.

ZAKRAMENT POROKE
Prosim, da svoj namen sporočite šest mesecev pred poroko.

OBISK BOLNIKOV
Vsak prvi petek in kadarkoli na vašo prošnjo.

ROŽNI VENEC

Nedelja 8:45 am V angleškem, hrvaškem in slovenskem jeziku.MSZE ŚW.


Niedziela 9:15 am Czytania i śpiew po chorwacku i słoweńsku, Msza Św. po angielsku.

Niedziela 10:30 am Msza Św. po polsku.

SAKRAMENTY

SAKRAMENT POJEDNANIA
Przed Mszą Św. oraz na życzenie.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Proszę zgłosić miesiąc przed planowaną datą.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Proszę zgłosić 6 miesięcy przed datą ślubu.

ODWIEDZINY CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca i na życzenie.

RÓŻANIEC

Niedziela 8:45 am Dziesiątki różańca w języku angielskim, chorwackim i słoweńskim, przed Mszą Św. o godz. 9:15am.


 UPCOMING EVENTS

You can donate online.
Go to the form, choose parish to credit,
scroll down to:
Church of the Nativity Parish (San Francisco)
Nr 12, Sunday, June 16, 2024